नेपाल शिक्षा सेवा

जुनेली ग्याबा गुणकारी, विवेकशील, विद्ववान बनाउँछ भविष्यको कर्णधार यै विद्याले जनाउँछ । बाहिरा हेर्दा देखिँदैन तर प्रयोग गर्दा भगवान फलामको तरवार भन्दा बन्छन्...
- Advertisement -

कृषि

विश्व